Czynny żal podatnika – kiedy skorzystać z takiej możliwości?

Czynny żal podatnika jest pewną możliwością, jaką stwarza prawo tym osobom, które same chcą się wytłumaczyć przed Urzędem Skarbowym z popełnionych błędów, wykroczeń, a nawet przestępstw. Dzięki tej możliwości można całkowicie uniknąć kary, jaka zostałaby na nas nałożona w przypadku, kiedy nieprawidłowości zostałyby ujawnione przez Urząd Skarbowy, na przykład podczas kontroli. Oczywiście, nie zawsze różnego rodzaju błędy w fakturach czy rozliczeniach są popełniane przez nas świadomie. Jeśli jednak tak się zdarzy – można się z nich wytłumaczyć i uniknąć przykrych konsekwencji, jakie mogłyby być ich następstwem. Oczywiście, aby z takiej możliwości skorzystać trzeba spełnić określone warunki, a przede wszystkim przygotować się na opłatę finansową.

Trzeba spełnić jedynie dwa proste warunki

Pierwszy warunek jest taki, że to my sami, osobiście musimy zgłosić się do urzędu i opisać wykroczenie, a także wszelkie okoliczności, jakie mu towarzyszyły. Oczywiście, aby można było skorzystać z czynnego żalu podatnika, urząd nie może wcześniej wiedzieć o tym przestępstwie. Kolejnym warunkiem jest zapłacenie należnej kwoty urzędowi, jaka nie została uiszczone w wyniku wykroczenia. Ewentualnie może też okazać się, że dodatkowo trzeba będzie zapłacić odsetki. To organ, w którym taka deklaracja jest składana określa termin, w jakim trzeba dokonać płatności. Sama czynność składania czynnego żalu podatnika nie podlega dodatkowej opłacie skarbowej. Czynny żal podatnika (zobacz też ten artykuł ) można zgłosić w dowolnej, wybranej przez nas instytucji.

Kiedy składanie czynnego żalu podatnika rzeczywiście ma sens?

Najczęstszymi błędami w rozliczeniach, jakie mają na swoim sumieniu przedsiębiorcy są niewłaściwe wypełnianie faktur, błędy w rozliczeniach, zapłacenie mniejszego podatku niż ten należy lub też opóźnienia ze składaniem deklaracji do urzędu. Jeśli więc zorientujemy się, że coś poszło nie tak – można zgłosić to od razu i na nowo cieszyć się spokojnym sumieniem, tym bardziej, jeśli obawiamy się w najbliższym czasie kontroli. Oczywiście, jeśli nie wiemy, czy w naszym przypadku czynny żal podatnika będzie miał zastosowanie – możemy poradzić się prawnika, który na pewno miał już do czynienia z wieloma takimi przypadkami i wie jak wyglądają takie kwestie w praktyce. Będzie on mógł doradzić nam, że składanie takiego oświadczenia będzie dla nas korzystne, a także, w jaki sposób najlepiej będzie go złożyć. Porada prawna pozwoli dobrze zorientować się nam w sytuacji i ustalić najlepszą dla naszej firmy strategię działania.