W jakim celu wydawane jest świadectwo pracy?

Każdy pracownik po rozwiązaniu umowy z danym pracodawcą musi otrzymać od niego świadectwo pracy. Ten szczegółowy dokument zawiera bowiem wszystkie ważne dane o zatrudnieniu danej osoby, o stanowisku, które ona obejmowała w danej firmie oraz informacje o samym pracowniku. W jakim celu jest ono wydawane i jakie dane musi zawierać? Odpowiedź znajdziesz poniżej. 

Po co pracownikowi świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to swoiste „streszczenie” wszystkim informacji o pracowniku oraz o jego sposobie pracy w danej firmie. Musi zawierać dokładny opis stanowiska, czas przepracowany w danej firmie, rodzaj wykonywanej pracy, ilość wykorzystanego w danym roku kalendarzowym urlopu wypoczynkowego, ilość wykorzystanego w danym roku kalendarzowym urlopu ojcowskiego/ rodzicielskiego czy wychowawczego, ilość dni, w których pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim. W świadectwie pracy mogą znajdować się bardziej przychylne dane np. takie o wynagrodzeniu pracownika (dokładne kwoty) lub mniej przychylne jak np. informacja o zajęciu wynagrodzenia zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym.

Obowiązek pracodawcy

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi jego świadectwo pracy w dniu kiedy wygasa jego umowa. Gdy ten np. przebywa na urlopie lub zwolnieniu lekarskim, pracodawca może wysłać w ciągu 7 dni takie świadectwo pocztą na adres domowy pracownika. Jeżeli pracownik z  różnych przyczyn nie chce pokazywać się w zakładzie pracy, w którym pracował – może za pośrednictwem odpowiedniego upoważnienia poprosić bliską osobę, która je w jego imieniu odbierze. 

Kiedy przydaje się świadectwo pracy?

Podejmując pracę w nowej firmie, pracownik ma obowiązek przedstawić pracodawcy wszystkie posiadane dokumenty, które zdobył do tej pory, które to świadczą o jego doświadczeniu i przepracowanych dotąd latach. Nowy pracodawca wylicza na ich podstawie wynagrodzenie pracownika (np. w związku z przepracowanymi latami pracy) oraz dowiaduje się, ile pracownikowi zostało lat do otrzymania emerytury. Ponadto, to również cenna informacja o pracowniku oraz o pracy, którą wykonywał w poprzednim miejscu. 

Warto pamiętać o tym dokumencie nawet wtedy, gdy krótko pracujemy w danym miejsce. W wielu firmach bowiem ceni się doświadczenie pracowników, dlatego też im więcej dokumentów posiadamy, tym jesteśmy bardziej wiarygodni.

Źródła informacji wykorzystane przy tworzeniu artykułu:

artykuł serwisu Kapitalni dotyczący świadectwa pracy

pojęcie encyklopedyczne świadectwa pracy z podstrony Wikipedii.pl