Wezwanie do zapłaty – i co dalej?

Odzyskiwanie przeterminowanych zobowiązań wielu przedsiębiorców przyprawia o dreszcze. Niestety często jest to konieczne, gdyż nie ma chyba przedsiębiorcy, który nie spotkałby się z nierzetelnym kontrahentem. Jak rozpocząć proces windykacji? 

Najpierw upomnienie

Wezwanie do zapłaty jest pierwszym elementem, którego warto użyć próbując odzyskać przeterminowane zobowiązania. Jest to dokument, który cechuje się dosyć dużą swobodą w sporządzeniu, ale musi być zawsze stanowczy i merytoryczny, by przyniósł zamierzony efekt. 

Informacje, które będą zawarte w wezwaniu do zapłaty to dane wierzyciela, dłużnika, czas oraz miejsce sporządzenia monitu. Koniecznie musi być opisana umowa na podstawie, której przedsiębiorca domaga się płatności. Kluczowym elementem jest dokładny opis faktury. Data, miejsce, suma na jaką opiewa faktura – są to informacje, które obowiązkowo muszą się znaleźć w monicie. 

Kolejnym elementem jest podanie numeru rachunku bankowego oraz kwoty do zapłaty wraz z odsetkami. 

Nie ma odzewu – i co dalej?

Zdarza się, że kontrahentowi umknie niezapłacona faktura i po monicie szybko naprawi swój błąd. Niestety równie często monit nie przynosi żadnego odzewu. Co zrobić w takiej sytuacji? 

Prawo nie określa dokładnie kiedy zacząć wysyłać wezwania do zapłaty, dlatego przydatne są takie artykuły. Tak naprawdę pierwsze wezwanie można wysłać już kilka dni po terminie płatności. Bardzo często przedsiębiorcy dają więcej czasu na spłacenia zobowiązania. W pewnym momencie jednak każdy przedsiębiorca wie, że należy rozpocząć bardziej zdecydowane działania. I wtedy wysyła wezwanie do zapłaty.

Kolejnym elementem procesu windykacji jest przedsądowe wezwanie do zapłaty. Jest to sygnał dla nieuczciwego kontrahenta, że wierzyciel zakończył polubowną drogę odzyskania należności i planuje wejść na drogę sądową. 

Monity, które są wysyłane do dłużnika, oprócz próby odzyskania należności, mają jeszcze jeden cel. Jest to gromadzenie dokumentacji, która będzie niezbędna w postępowaniu sądowym. Kodeks cywilny wymaga, by przed rozpoczęciem postępowania sądowego, podjąć próbę polubownego rozwiązania konfliktu. Wezwania do zapłaty to dowód na to, że wierzyciel próbował konflikt właśnie tak rozwiązać.  

Windykacja należności jest procesem długotrwałym i przeraża większość przedsiębiorców. Niestety prowadząc działalność gospodarczą trzeba być przygotowanym również na takie działania. Nierzetelny kontrahent zawsze może stanąć na naszej drodze i przedsiębiorca nie jest w stanie się przed tym ustrzec.